NAŠE KONSULTANTSKE USLUGE

Obezbijediti kvalitetan proizvod je od vrhunskog značaja u svakom poslu, ali je to pogotovo relevantno za finansijske usluge, oblast u kojoj je došlo do velikog rasta ponude usluga i snažnog razvoja u promociji takvih usluga. Osiguravajuća društva i banke ubrzano se prilagođavaju svakom od novih trendova i veoma su kreativni u osmišljavanju novih proizvoda. Stoga je sve teže klijentima da jasno sagledaju šta se na tržištu nudi. Našim zadatkom smatramo pružanje pomoći i savjeta našim klijentima kao i jasnoće i transparentnosti. Specijalisti SAFE LIFE-a vam mogu pružiti podršku u sljedećim oblastima:

  • Životno osiguranje
  • Evaluacija obezbjeđenja u slučaju invaliditeta i/ili bolesti
  • Evaluacija penzijskog programa
  • Osiguranje od nezgode
  • NAŠA PODRŠKA

    Većina klijenata SAFE LIFE-a je u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Mi vjerujemo kako bi naše razumijevanje želja naših klijenata i opštih uslova predstavljalo korisnu uslugu koju bi trebalo ponuditi rezidentima svih zemalja.

    Naše stručno znanje u sektorima osiguranja i finansija nam omogućava da savjetujemo naše klijente o tome kako mogu osigurati najbolje rješenje za svoju budućnost, kao i da ponudimo kompetentne, razborite savjete pri odabiru dugoročnih investicija i životnog osiguranja. Naš cilj je pružiti našim klijentima jasnu i nepristrasnu sliku o njihovim penzijskim programima kao i obezbijediti im kompetentnu personalizovanu penzijsku agendu.